"Od 17 kwietnia, dnia poprzedzającego wejście w życie zwolnienia, cena koszyka żywności odnotowała pozytywny i trwały spadek, który osiągnął 9,67%".

Oprócz zwolnienia z podatku VAT od ceny płaconej przez konsumenta końcowego, środek ten obejmuje zwiększone wsparcie dla produkcji rolnej, a mianowicie zieloną energię elektryczną, nadzwyczajne wsparcie dla rolniczego oleju napędowego oraz wsparcie w celu złagodzenia skutków wzrostu cen nawozów. Zgodnie z danymi Ministerstwa Gospodarki, w ramach wsparcia produkcji rolnej do rolników trafiło dotychczas około 135,5 mln euro, które dotarły do 85 786 rolników.