Obecnie w fazie wstępnej analizy znajduje się ponad 21 000 wniosków związanych z systemem zezwoleń na pobyt w celach inwestycyjnych, z czego 7 802 to "wnioski od zagranicznych inwestorów", a 13 562 to "wnioski od cudzoziemców, którzy zamierzają skorzystać z tego systemu poprzez łączenie rodzin", zgodnie z danymi Służby ds. Cudzoziemców i Granic (SEF) przekazanymi Público.

Tylko w ubiegłym miesiącu przyznano 179 złotych wiz, z czego 114 dotyczyło inwestycji w nieruchomości. Według SEF wśród krajów z największą liczbą wniosków znalazły się Stany Zjednoczone (47 wiz), Wielka Brytania (26) i Chiny (17). Należy zauważyć, że oprócz tego wydano 192 zezwolenia na pobyt związane z łączeniem członków rodziny.

Dostarczone dane pokazują również, że od początku tego systemu do czerwca tego roku przyznano 12 396 złotych wiz, co stanowi łączną inwestycję w wysokości 7 157 mln euro.

Liderem są Chiny z 5 366 wizami, następnie Brazylia z 1 229 i USA z 713.