Stopa inflacji spada od ośmiu miesięcy, po tym jak w październiku ubiegłego roku przekroczyła 10%. Nie oznacza to, że ceny spadają, ale raczej, że rosną w wolniejszym tempie.

"To spowolnienie jest częściowo wyjaśnione efektem bazy wynikającym ze wzrostu cen paliw obserwowanego w czerwcu 2022 r.", uzasadnia Narodowy Instytut Statystyki (INE), potwierdzając dane, które oszacował już dwa tygodnie temu.

Rok temu ceny produktów energetycznych gwałtownie wzrosły po rosyjskiej inwazji na terytorium Ukrainy i sankcjach nałożonych przez Zachód na Moskwę, obejmujących gaz i ropę. Po tym szoku ceny energii spadły w czerwcu o prawie 20% w porównaniu do wskaźnika zarejestrowanego rok temu, przyczyniając się do złagodzenia presji inflacyjnej w Portugalii.

Jeśli chodzi o nieprzetworzone produkty spożywcze, które również ucierpiały w wyniku wojny, wskaźnik ten spadł w ubiegłym miesiącu do 8,5%, o 0,4 punktu procentowego mniej niż w maju.