Uchwała stanowi, że finansowanie jest wspierane przez "część wyników netto Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) na lata 2021-2025".

Środki będą przekazywane corocznie do budżetu PT Space, utworzonego w 2019 r., i zgodnie z dyplomem "mogą być dodawane do salda obliczonego w poprzednim roku".