W "Lokalnych statystykach dochodów" za rok 2021 INE ujawnił, że mediana zadeklarowanego dochodu brutto odliczonego od IRS (jednolitego podatku dochodowego) zapłaconego przez podatnika wyniosła w Portugalii w tym roku 10 128 euro.

W 69 gminach mediana wartości dochodu była wyższa niż krajowy punkt odniesienia, a gminy o medianie wartości powyżej 12 000 euro to Oeiras (14 552 euro), Lizbona (13 378 euro), Cascais (12 296 euro), Alcochete (12 239 euro) i Coimbra (12 055 euro).

W latach 2020-2021 w 83% gmin odnotowano wzrost rocznego tempa zmian mediany wartości dochodu.

W 58 gminach przyspieszenie dochodów było większe lub równe temu obserwowanemu w kraju (więcej o 3,5 punktu procentowego), przy czym Albufeira była gminą, która wykazała największy wzrost (więcej o 8,4 punktu procentowego).

W 30 gminach nierówności w dystrybucji dochodów były wyższe niż w kraju, z naciskiem na gminy Lizbona (42,5%), Porto (42,0%), Vila do Porto (40,7%) i Cascais (40,6%).

W latach 2020-2021 75% gmin wykazało zmniejszenie asymetrii zadeklarowanego dochodu brutto odliczonego od podatku IRS zapłaconego przez podatnika, przy czym gmina Vila do Porto (minus 1,7 punktu procentowego), na wyspie Santa Maria na Azorach, odnotowała największą redukcję.

Według INE "wszystkie gminy zwiększyły medianę wartości dochodu na osobę podlegającą opodatkowaniu, a ponad 35% gmin wzrosło powyżej kraju".

"W 2021 r. mediana zadeklarowanego dochodu brutto odliczonego od podatku IRS zapłaconego przez podatnika wzrosła o +4,8% w porównaniu z rokiem poprzednim (+1,3% w 2020 r.)", opisuje INE.

INE opublikował statystyki dochodów lokalnych za 2021 r. w oparciu o zanonimizowane dane podatkowe z Urzędu Skarbowego i Celnego (AT) dotyczące noty rozliczeniowej podatku dochodowego od osób fizycznych (IRS - Model 3), uzyskane na podstawie protokołu podpisanego między dwoma podmiotami.