"W drugim kwartale 2023 r., według wstępnych szacunków Międzynarodowego Handlu Towarami, eksport i import spadły odpowiednio o 5,2% i 6,2% w ujęciu nominalnym w porównaniu z tym samym okresem 2022 r.", odnosi się do Narodowego Instytutu Statystycznego (INE).

Spadek ten wynika ze spowolnienia wzrostu transakcji towarowych, które obserwuje się od trzeciego kwartału 2022 r., wskazuje krajowy urząd statystyczny, zauważając, że nie odnotowano ujemnych kwartalnych wskaźników zmian rok do roku od czwartego kwartału 2020 r. w eksporcie i pierwszego kwartału 2021 r. w imporcie towarów, momenty następnie "mocno dotknięte kryzysem pandemicznym".

W pierwszym kwartale 2023 r. eksport i import wzrosły rok do roku odpowiednio o 13,0% i 8,9%.

Te wstępne szacunki zostały uwzględnione w obliczeniach wstępnych szacunków kwartalnych rachunków narodowych INE i zostaną zaktualizowane w następnej miesięcznej publikacji statystyk handlu międzynarodowego.