W oświadczeniu regulator stwierdza, że "liczba zainstalowanych stacji bazowych 5G wzrosła o 12%, co odpowiada 839 nowym stacjom, w sumie 7 831 stacji" oraz że "wszystkie gminy mają już zainstalowane stacje bazowe 5G".

NOS "pozostaje operatorem, który do tej pory zainstalował najwięcej stacji, a następnie Vodafone i MEO", kontynuuje.

Według informacji przekazanych ANACOM, w drugim trymestrze roku "liczba stacji bazowych zainstalowanych na terytorium kraju w technologii 5G wyniosła 7 831 stacji, rozmieszczonych w 308 gminach i 1833 parafiach".

W Portugalii MEO jest operatorem, który ma najwięcej stacji 5G rozmieszczonych w gminach, łącznie 304 stacje w 308 gminach w Portugalii. NOS posiada stacje 5G w 276 gminach, a Vodafone w 268 gminach.