Według szybkiego szacunku aktywności turystycznej, w pierwszej połowie "liczba noclegów wzrosła o 18,8%, +7,7% w przypadku rezydentów i +24,2% w przypadku nierezydentów", podczas gdy w porównaniu z tym samym okresem w 2019 r. "liczba noclegów wzrosła o 10,7%, +13,2% w przypadku rezydentów i +9,6% w przypadku nierezydentów".

Sektor zakwaterowania turystycznego odnotował 2,9 mln gości i 7,4 mln noclegów w czerwcu 2023 r., co odpowiada wzrostowi odpowiednio o 7,1% i 3,7% (+12,2% i +9,9% w maju 2023 r., w tej samej kolejności), zgodnie z dokumentem.

W porównaniu z czerwcem 2019 r. odnotowano wzrost liczby gości o 4,3% i noclegów o 3,8%.

W ubiegłym miesiącu liczba noclegów na rynku krajowym spadła o 6,7% i wyniosła 2,2 mln, a liczba noclegów na rynkach zagranicznych wzrosła o 8,7% i wyniosła 5,3 mln. W porównaniu z czerwcem 2019 r. liczba noclegów udzielonych rezydentom wzrosła o 0,5%, a nierezydentom o 5,2%.

Rynki amerykański i kanadyjski "nadal wyróżniały się najwyższym wzrostem w porównaniu z czerwcem 2019 r. (odpowiednio 60,3% i 39,7%), a także w porównaniu z tym samym miesiącem 2022 r. (22,2% i 36,2%, w tej samej kolejności), postępuje Narodowy Instytut Statystyki (INE).

W porównaniu z czerwcem 2019 r. liczba noclegów w Algarve nadal spadała (-6,8%, -0,9% w maju)".

Wśród największych wzrostów w porównaniu z czerwcem 2019 r. wyróżniały się Północ (+17,1%), Autonomiczny Region Azorów (+16,7%) i Autonomiczny Region Madery (+14,3%).

"Wskaźnik obłożenia łóżek netto w turystycznych obiektach noclegowych (53,0%) spadł w czerwcu o 0,6 punktu procentowego (+1,9 punktu procentowego w maju)", czytamy w dokumencie.

Wskaźnik wykorzystania pokoi netto (63,5%) utrzymał się na poziomie z 2022 r. (+3,3 punktu procentowego w maju).

W porównaniu z czerwcem 2019 r. "odnotowano spadki odpowiednio o 2,2 punktu procentowego i 0,2 punktu procentowego, co stanowi pierwsze spadki od września 2022 r. w porównaniu z poziomami z 2019 r.".

W drugim kwartale "liczba noclegów wzrosła o 8,9% (+8,7% w porównaniu z drugim kwartałem 2019 r.), podczas gdy liczba noclegów udzielonych przez rezydentów spadła o 0,2% (+9,4% w porównaniu z drugim kwartałem 2019 r.), a nierezydentów wzrosła o 12,9% (+8,4% w porównaniu z drugim kwartałem 2019 r.)".

W czerwcu 14,7% turystycznych obiektów noclegowych było zamkniętych lub nie rejestrowało gości (19,0% w maju).