Kontrola dokumentów na granicach powietrznych, morskich i lądowych w ramach ŚDM weszła w życie 22 lipca i jest prowadzona w sposób selektywny i ukierunkowany w oparciu o informacje i analizę ryzyka.

Bilans sporządzony przez System Bezpieczeństwa Wewnętrznego (SSI) wskazuje, że do środy 15 390 pojazdów zostało skontrolowanych na granicach lądowych, 1 436 statków na granicach morskich i 5 171 samolotów na granicach powietrznych.

Według SSI, 102 osobom odmówiono wjazdu na granicach lądowych i 57 na granicach powietrznych, w większości z powodu braku ważnej wizy, braku dowodu celów pobytu, zakazu wjazdu do strefy Schengen i braku odpowiedniej wizy do zamierzonego celu.

SSI wskazał również, że 56 987 osób zostało skontrolowanych od 22 lipca na granicach lądowych, a 72 254 pasażerów na granicach morskich przez SEF i GNR, podczas gdy na lotniskach SEF i PSP skontrolowały 896 696 osób.

Kontrola dokumentów na granicach powietrznych, morskich i lądowych w ramach ŚDM potrwa do przyszłego poniedziałku.