"Według analizy sektorowej przeprowadzonej przez Informa D&B, pomimo silnego wzrostu globalnych obrotów odnotowanego w 2022 r., wartość ta jest nadal o 50 mln euro niższa od wartości osiągniętej w 2019 r.", wynika z raportu Notícias ao Minuto.

Sektor został "poważnie dotknięty w 2020 r. z powodu ograniczeń nałożonych przez pandemię Covid-19", a "sytuacja utrzymywała się w 2021 r., przy utrzymaniu pewnych ograniczeń działalności w pierwszej połowie roku i preferowaniu przez ludność uprawiania sportu na otwartych przestrzeniach". W ciągu tych 2 lat obroty sektora spadły o blisko 45%".

"Liczba działających siłowni również wróciła do normy, wynosząc około 840 na koniec 2022 roku. Liczba ta, choć stanowi około 40 więcej niż w 2021 roku, jest znacznie poniżej 1100 istniejących w 2019 roku. Okręg lizboński skupia około jednej trzeciej siłowni w całym kraju, a następnie Porto z 24%".