W tym kwartale było 324,5 tys. bezrobotnych, o 55,8 tys. mniej (-14,3%) niż w poprzednim kwartale, ale o 25,7 tys. więcej niż w tym samym kwartale poprzedniego roku, według danych opublikowanych przez Narodowy Instytut Statystyki (INE).

W tym okresie populacja zatrudnionych (4 979,4 tys. osób) wzrosła o 1,1% (54,7 tys.) w stosunku do poprzedniego kwartału i o 1,6% (77,6 tys.) w stosunku do tego samego kwartału poprzedniego roku.

Pomimo spadku w porównaniu do poprzedniego kwartału, nastąpił wzrost liczby bezrobotnych o ponad 25 tys. osób (+8,6%) w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, przy czym do tego wzrostu przyczynił się głównie wzrost bezrobocia wśród kobiet (15,4 tys.; 9.9%); osób w wieku od 16 do 24 lat (12,2 tys.; 23,0%) i od 55 do 74 lat (12,0 tys.; 22,6%); z wykształceniem średnim lub policealnym (22,6 tys.; 22,1%); poszukujących nowej pracy (21,4 tys.; 8,3%); i bezrobotnych krócej niż 12 miesięcy (41,3 tys.; 28,1%), opisuje INE.

"W II kwartale 2023 r. 42,0% populacji bezrobotnych pozostawało w tym stanie przez 12 lub więcej miesięcy (bezrobocie długotrwałe), co stanowi wartość wyższą o 5,5 p.p. w porównaniu z poprzednim kwartałem i niższą o 8,9 p.p. w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku".