Powołując się na dane brazylijskiego Ministerstwa Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego, Obserwatorium ujawnia, że w 2022 r. do Brazylii wjechało 562 Portugalczyków.

Spośród 25 061 obcokrajowców, którzy wjechali do Brazylii w ubiegłym roku, Portugalczycy stanowili 2,2%. W 2013 r. 4,7% obcokrajowców, którzy wyemigrowali do Brazylii, stanowili Portugalczycy.

Według Obserwatorium, w 2020 i 2021 r. do Brazylii wjeżdżało mniej niż 500 Portugalczyków rocznie, przekraczając ten próg w 2022 r., kiedy do Brazylii wyemigrowało 562 Portugalczyków, czyli o 21,9% więcej.

"Recesyjny trend obserwowany w ostatnich latach spowodował względną utratę znaczenia portugalskiej imigracji", mówi Obserwatorium Emigracji, które jest niezależną strukturą techniczną i badawczą zintegrowaną z Centrum Badań i Studiów Socjologicznych(CIES) w Iscte - Instytucie Uniwersyteckim w Lizbonie.