Jest to "drugi z rzędu odnotowany realny wzrost płac od listopada 2021 r.", podkreśla w czwartek Narodowy Instytut Statystyki(INE).

W ujęciu nominalnym całkowite średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na pracownika wzrosło o 6,7%, do 1539 euro w okresie odniesienia i w ujęciu homologicznym. Składnik regularny i składnik podstawowy tego wynagrodzenia wzrosły o 6,8% i 7,2%, wynosząc odpowiednio 1.215 euro i 1.144 euro.

"W ujęciu realnym, biorąc za punkt odniesienia zmiany wskaźnika cen konsumpcyjnych, całkowite średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 2,4%, podobnie jak jego regularny składnik, podczas gdy składnik bazowy wzrósł o 2,7%".