Według najnowszych danych Portugalskiego Stowarzyszenia Funduszy Inwestycyjnych, Emerytalnych i Dziedzictwa(APFIPP), wśród otwartych funduszy akumulacyjnych średnia stopa zwrotu wynosi 4,46%, a w czerwcu najwyższym zwrotem wygenerowanym dla swoich subskrybentów był Imonegócios, który od początku roku osiągnął wynik 9,58%. Jest to jeden z funduszy Parvalorem, który zarządza portfelem nieruchomości należących do BPN.

Za nim plasuje się Property Core Real Estate Fund, sprzedawany przez Banco Best i zarządzany przez Square Asset Management, który posiada największy portfel aktywów nieruchomościowych w kraju, ze zwrotem na poziomie 6,84% rocznie.

Pierwszą trójkę zamyka AF Portfólio Imobiliário, fundusz zarządzany przez Interfundos of Millennium bcp, który odnotował zwrot w wysokości 5,15%.