"Pomiędzy 20 a 25 sierpnia ponownie będziemy mieli do czynienia z bardzo wysokimi temperaturami, dlatego apeluję, abyśmy ponownie starali się unikać używania ognia, czy to do użytku domowego, rolniczego, leśnego, czy też do korzystania z maszyn rolniczych lub leśnych", powiedział dziennikarzom José Luís Carneiro podczas wizyty z Ministrem Obrony w Serra do Montejunto, w gminie Cadaval, dystrykcie Lizbony.

Urzędnik ostrzegł, że około dwie trzecie pożarów w tym roku było spowodowanych zaniedbaniami w używaniu ognia.

"Mówimy o używaniu ognia, często podczas spotkań towarzyskich, do celów domowych, w szczególności spalania odpadów, sprzątania przeprowadzanego z punktu widzenia praktyki rolniczej, sprzątania lasów lub korzystania z maszyn rolniczych i leśnych", wyjaśnił.

"W pierwszym tygodniu sierpnia było 120 pożarów, to dużo pożarów, ale mieliśmy lata, kiedy liczby były wyższe i jest to również wynik zbiorowej świadomości indywidualnych obowiązków i zbiorowych obowiązków, a mianowicie w zakresie opieki przy użyciu ognia, maszyn rolniczych i maszyn leśnych", powiedział.