"Pilne jest stworzenie i zastosowanie daniny o charakterze środowiskowym w celu złagodzenia negatywnych efektów zewnętrznych, wytwarzanych przez turystów morskich spoza regionu, przyczyniając się do rozwoju i zrównoważonego rozwoju miejsca docelowego", czytamy w regionalnym dekrecie ustawodawczym, opublikowanym dziś w DR.

Utworzenie podatku ekologicznego wynika z inicjatywy PAN, która została zatwierdzona 14 lipca na Zgromadzeniu Regionalnym głosami PS, PSD, CDS-PP, BE, PPM, PAN i niezależnego deputowanego przy jednym głosie sprzeciwu IL i wstrzymaniu się Chegi.

Rezolucja ostrzega o potrzebie "zwalczania wpływu zanieczyszczeń generowanych przez statki wycieczkowe na zdrowie ludzi i oceany" i uważa, że "utworzenie podatków środowiskowych pozwala na utrzymanie poziomów jakości oferty, bez uszczerbku dla uczynienia jej bardziej dostępną i integracyjną".

Ekopodatek morski będzie miał wartość trzech euro za "pasażera, który wysiada ze statku wycieczkowego z postojem w terminalach" archipelagu i "wejdzie w życie 1 stycznia 2025 r.".

W przypadku pasażera schodzącego na ląd w więcej niż jednym terminalu regionalnym, "pobierana jest opłata tylko za pierwsze zejście na ląd".

Pasażerowie (i osoby towarzyszące), którzy podróżują z powodu "pilnego leczenia", pasażerowie "bezdomni lub eksmitowani" lub którzy wysiadają z "przyczyn technicznych lub meteorologicznych" są zwolnieni z opłaty.

"Osoby niepełnosprawne" i członkowie załogi również są zwolnieni z opłat.