Bezpieczeństwa Żywności (ASAE) odbyła się w ostatnich tygodniach na poziomie krajowym, na plażach na wybrzeżu i w głębi kraju, w celu zapewnienia zgodności z normami higieny i bezpieczeństwa żywności.

Jednym z głównych wykroczeń był brak wcześniejszego powiadomienia o działaniach i brak książki skarg i zażaleń.