W raporcie Jornal de Negócios czytamy, że stowarzyszenie stworzyło nowy indeks funduszy nieruchomości w celu reorganizacji danych dotyczących wyników tych podmiotów. Wśród zdefiniowanych kategorii leasing wyróżniał się jako najbardziej rentowny, ponieważ jego roczne zwroty na dzień 30 czerwca nie spadły poniżej 4% w żadnym z okresów zagregowanych przez stowarzyszenie (rok, dwa, trzy, pięć i dziesięć lat).

Spadki rentowności nie wystąpiły, nawet biorąc pod uwagę wdrożenie 2-procentowego limitu czynszów aktualizacyjnych w 2023 r., limitu, który przewidywał rekompensatę dla wynajmujących w IRS, ale który nie obejmował funduszy inwestycyjnych.

Po drugiej stronie medalu znajdują się zamknięte fundusze deweloperskie, które osiągnęły najsłabsze stopy zwrotu.