Ten projekt solarny, zlokalizowany w parafii São João da Boa Vista, obejmuje około 90 000 paneli słonecznych i stanowi inwestycję o wartości około 40 milionów euro.

Moc zainstalowana infrastruktury, która zajmuje około 90 hektarów, wynosi 48 megawatów szczytowych (MWp), co pozwala na roczną produkcję do 60 gigawatogodzin (GWh) energii odnawialnej, co wystarcza do zaspokojenia potrzeb energetycznych około 60 000 rodzin rocznie.

Wytworzona energia zostanie wprowadzona do krajowej sieci elektroenergetycznej za pośrednictwem linii dystrybucyjnej o napięciu 60 kilowoltów (kv), która z kolei zostanie podłączona do podstacji Tábua.

W oświadczeniu zauważono również, że budowa parku spowodowała utworzenie ponad 100 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy w regionie, "a cały projekt został zrealizowany z poszanowaniem środków określonych przez organ ochrony środowiska i w ścisłej współpracy z lokalną społecznością".

"Wraz z uruchomieniem elektrowni słonecznej Tábua, udostępniamy wszystkie korzyści płynące z odnawialnych źródeł energii rodzinom i firmom, ale także przyczyniamy się do dekarbonizacji kraju", cytuje oświadczenie João Manso Neto, zauważając, że park pozwoli uniknąć emisji 13 200 ton CO2 rocznie.