Chiny zainwestowały 12,5 mld euro w pierwszym kwartale roku, a w drugim kwartale nieznacznie obniżyły tę wartość do 11,8 mld euro. Niewielki spadek inwestycji wynika z faktu, że Chiny zmagają się ze spowalniającą gospodarką, która odnotowała znaczny spadek eksportu, kredytów i popytu konsumpcyjnego, a także została zagrożona przez wczesne fazy spadku demograficznego.

Co więcej, narastające ryzyko załamania na chińskim rynku nieruchomości zachwiałoby zaufaniem inwestorów jeszcze bardziej niż upadek Evergrande, chińskiej firmy budowlanej, który miał miejsce wcześniej w tym miesiącu.

Największym źródłem bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Portugalii w drugim kwartale była Hiszpania, która zainwestowała w tym kraju 25,5 mld euro, a następnie Francja (16,9 mld euro) i Wielka Brytania (13,6 mld euro).

Portugalia jest technicznie na szczycie swojej listy, z kwotą 26,4 mld euro, dzięki zjawisku zwanemu "round tripping", w którym inwestycje pochodzą z Portugalii do innego kraju, takiego jak Holandia czy Luksemburg, gdzie pieniądze są wysyłane z powrotem do Portugalii przez pośrednika.

Podsumowując, całkowita kwota bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Portugalii w drugim kwartale roku wyniosła 173,8 mld euro.