Zgodnie z raportem Euronews, zainstalowanie wszystkich tych paneli mogłoby zastąpić siedem miliardów metrów sześciennych paliw kopalnych, co pod koniec roku zmieniłoby się w 15 miliardów, ponieważ Rystad Energy spodziewa się, że liczba paneli w magazynach wzrośnie do 100 GW.

W międzyczasie jednak, zdaniem Tary Connolly, instalacja paneli słonecznych przebiega zbyt wolno. Działaczka kampanii Beyond Fossil Fuels stwierdziła, że "kraje europejskie muszą rozszerzyć programy szkoleniowe dla instalatorów paneli słonecznych, zająć się wąskimi gardłami sieci i usprawnić procesy biurokratyczne, aby jak najszybciej wyprowadzić panele słoneczne z magazynów i umieścić je na dachach domów i firm. Powinien to być najwyższy priorytet dla rządów w całej Europie, które starają się ograniczyć emisje i szybko uwolnić Europę od gazu".

UE postawiła sobie za cel osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 r., a jej wysiłki zostały przyspieszone przez wojnę na Ukrainie, ponieważ kraje zachodnie nałożyły surowe sankcje na import z Rosji, zwłaszcza rosyjską ropę i gaz, które stanowiły odpowiednio 25% i 40% dostaw do Europy. Ta nadmierna zależność od Rosji skłoniła UE do podwojenia swoich celów w zakresie odnawialnych źródeł energii i obecnie dąży do osiągnięcia 42,5% do 2030 roku.