Transakcje BIZ przeprowadzone między styczniem a czerwcem "odpowiadały głównie inwestycjom w nieruchomości dokonywanym przez nierezydentów w Portugalii", wyjaśnia organ nadzoru.

Inwestorzy mieszkający w krajach europejskich wnieśli największy wkład w BIZ w Portugalii, inwestując 980 mln euro, a następnie inwestorzy z Azji (512 mln) i Ameryki (298 mln).

Z drugiej strony, portugalskie transakcje bezpośrednich inwestycji zagranicznych (IPE) przyspieszyły w pierwszej połowie roku. Ich łączna wartość wyniosła 3,4 mld euro, co stanowi wzrost o 73% w porównaniu z pierwszą połową 2023 roku.

"Wyróżniają się inwestycje dokonywane przez firmy z sektora energii elektrycznej, gazu i wody w spółki mające siedzibę na kontynencie europejskim", dodaje Banco de Portugal.