Według noty statystycznej BdP, opublikowanej 29 sierpnia 2023 r., na koniec czerwca "zasób" bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Portugalii (BIZ) wynosił 174 000 mln euro (69% produktu krajowego brutto (PKB)), a zasób bezpośrednich inwestycji Portugalii za granicą (IPE) wynosił 66 000 mln euro (26% PKB).

Bank centralny ujawnia, że "oba 'zasoby' rosły od 2008 r., choć w różnym tempie: BIZ wzrosły ponad dwukrotnie od końca 2008 r. do końca pierwszej połowy 2023 r., podczas gdy IPE wzrosły o 26%".

Dane BdP pokazują również, że od stycznia do czerwca transakcje BIZ wyniosły łącznie 2 002,18 mln euro. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez organ regulacyjny do Público, 93,9% tej kwoty (tj. 1881,08 mln euro) zostało skierowane do Portugalii w formie inwestycji w nieruchomości.