Najwyższy średni wiek opuszczenia domu rodzicielskiego, w wieku 30 lat lub więcej, odnotowano w Chorwacji (33,4 lat), Słowacji (30,8), Grecji (30,7), Bułgarii i Hiszpanii (oba z 30,3), na Malcie (30,1) i we Włoszech (30,0).

Z kolei według służb statystycznych UE najniższy średni wiek, poniżej 23 lat, odnotowano w Finlandii (21,3 lat), Szwecji (21,4), Danii (21,7) i Estonii (22,7).

Analizując według płci, mężczyźni (UE 27,3) opuszczają dom rodziców później niż kobiety (UE 25,4), a różnica ta występuje w 27 państwach członkowskich.

Portugalia (30,4 lat) jest dziewiątym państwem członkowskim, w którym mężczyźni opuszczają dom po ukończeniu 30 roku życia, wraz z Chorwacją (34,7), Bułgarią (32,3), Grecją (32,1), Słowacją (31,9), Hiszpanią (31), Włochami (30,9), Maltą i Słowenią (po 30,5 lat)

Chorwacja jest jedynym krajem UE, w którym kobiety opuszczają dom po 30. roku życia (30,2), a następnie Malta (29,8), Słowacja (29,7), Hiszpania (29,5), Grecja (29,2) i Portugalia (29 lat) wraz z Włochami.