Spośród 60 monitorowanych zbiorników 11 miało dostępność wody większą niż 80% całkowitej objętości, a 19 mniejszą niż 40%.

Według dostępnych obecnie danych SNIRH, pod koniec sierpnia baseny Barlavento (8,4%), Sado (21,8%), Arade (28,6%) i Mira (31,8%) miały najmniejszą dostępność wody.

Dorzecze Lima miało największą ilość wody, 86,3% swojej pojemności, a następnie Douro (79,6%), Cávado (78,7%) i Ave (76,9%).

W sierpniu 2023 r. zapasy w dorzeczach były generalnie wyższe niż średnie sierpniowe zapasy (1990/91 do 2021/22), z wyjątkiem dorzeczy Sado, Guadiana, Mira, Ribeiras do Algarve i Arade.

Każde dorzecze może odpowiadać więcej niż jednemu zbiornikowi.