Pomimo presji, z jaką zmagają się obecnie firmy, na rynku pracy utrzymuje się pozytywny trend. W drugim kwartale liczba zatrudnionych wzrosła zarówno w Unii Europejskiej, jak i w całej strefie euro. Portugalia była jednym z krajów, w których od kwietnia do czerwca zatrudnienie wzrosło najbardziej.

"Liczba osób zatrudnionych wzrosła o 0,2% w strefie euro i 0,1% w Unii Europejskiej (UE) w drugim kwartale 2023 r. w porównaniu z poprzednim kwartałem", wskazuje urząd statystyczny. W ujęciu rok do roku zatrudnienie wzrosło o 1,3% w obszarze wspólnej waluty i 1,1% w bloku wspólnotowym.

Dane te odzwierciedlają odporność, jaką wykazał rynek pracy, pomimo presji wywieranej na pracodawców, w szczególności w wyniku trwającego konfliktu na wschodzie kontynentu.

Należy jednak podkreślić, że w okresie od kwietnia do czerwca nastąpiło spowolnienie wzrostu zatrudnienia. Na przykład na początku roku liczba osób zatrudnionych w strefie euro wzrosła o 1,6% w porównaniu z tym samym okresem w 2022 roku. Wspomniana zmiana o 1,3% odnotowana w drugim kwartale jest zatem synonimem spowolnienia.

Wśród różnych państw członkowskich wyróżniały się Portugalia, Litwa i Malta: ze wzrostem liczby zatrudnionych o 1,3% w porównaniu z poprzednim kwartałem, przewyższyły one zmiany odnotowane we wszystkich innych krajach.

Z kolei największy spadek zatrudnienia odnotowano w Estonii (-1,5%), Rumunii (-0,8%) i Chorwacji (-0,7%).