"W lipcu zmiana rok do roku wskaźnika kosztów budowy nowych mieszkań (ICCHN) wyniosła 2,3%, czyli o 0,5 p.p. mniej niż w czerwcu. Ceny materiałów wykazały wahania na poziomie -1,5% (-0,7% w poprzednim miesiącu), a koszty pracy wzrosły o 7,7%, czyli o 0,2 p.p. mniej niż w czerwcu", czytamy w biuletynie wydanym przez INE.

Instytut stwierdza, że "koszty pracy przyczyniły się do ukształtowania wskaźnika zmian ICCHN rok do roku o 3,2 p.p. (podobnie jak w poprzednim miesiącu), a materiały o -0,9 p.p. (-0,4 p.p. w czerwcu)".

Według INE, "wśród materiałów, które najbardziej negatywnie wpłynęły na łączną zmianę cen, znajdują się blacha stalowa miękka i ocynkowana oraz bitum, które wykazały spadki o około 25% rok do roku, a także produkty energetyczne, stal do betonu oraz ciężkie i lekkie profile oraz materiały pokryciowe, izolacyjne i hydroizolacyjne, wszystkie ze spadkami o około 15%".

"W przeciwnym kierunku, cement, beton towarowy i farby, grunty, podkłady i lakiery wyróżniały się wzrostem rok do roku o około 10%".

W odniesieniu do zmienności łańcucha, INE podkreśla, że miesięczny wskaźnik zmienności ICCHN wyniósł 0,3% w lipcu, o 0,3 punktu procentowego więcej w porównaniu z poprzednim miesiącem, przy czym koszt materiałów wzrósł o 0,2%, a koszt pracy o 0,4%.