Oficjalne dane INE wykazały, że od 1 stycznia 2024 r. wynajmujący mogą podnieść czynsz do 6,94%. Jeśli rząd nie zdecyduje się na nałożenie żadnego hamulca na ten wzrost - jak miało to miejsce w tym roku, kiedy obowiązywał limit 2% na aktualizację czynszów - będzie to wartość referencyjna dla podwyżki w większości umów najmu. Będzie to największy wzrost czynszów w ciągu ostatnich 30 lat.

Wartość ta będzie jednak oficjalna dopiero po opublikowaniu jej w Diário da República, co według ECO powinno nastąpić do 30 października.

Jeśli aktualizacja o 6,94% zostanie zastosowana w 2024 r., czynsze doświadczą gwałtowniejszego wzrostu w porównaniu do wzrostu o 5,43%, który miał obowiązywać w tym roku, ale który ostatecznie pozostał na poziomie 2% ze względu na decyzję rządu oferującą rekompensatę podatkową dla właścicieli nieruchomości.

Współczynnik 6,94 jest taki sam dla wszystkich umów objętych ustawą, ale różnice w euro będą zależeć od bieżącej wartości dochodu. Na przykład umowa najmu o wartości 100 euro miesięcznie wyniesie 106,94 euro, co oznacza wzrost o 6,94 euro. Umowa najmu o wartości 500 euro miesięcznie wzrośnie o 34,70 euro. W przypadku umów o wartości 1000 euro, nowy rok przyniesie wzrost czynszów o 69,40 euro.