Dyplom DGRM, który wszedł w życie dzisiaj, określa, że dla statków o długości całkowitej mniejszej lub równej dziewięciu metrom limit wynosi 2 250 kg (100 koszy).

Dla statków o długości większej niż dziewięć metrów i mniejszej niż 16 metrów limit wynosi 3 938 kg (175 koszy).

Dla statków o długości całkowitej większej niż 16 metrów limit został ustalony na 5 652 kg (250 koszy).

W dniu 28 kwietnia zarządzenieSekretarza Stanu ds. Rybołówstwa, Teresy Coelho, określiło środki zarządzania połowami sardynek, zaznaczając, że DGRM może zmienić dzienne limity.

Połowy sardynek wznowiono 2 maja.