Ribau Esteves udał się do Włoch, gdzie został przyjęty przez Pierpaolo Campostrini, dyrektora generalnego "Konsorcjum na rzecz Koordynacji Działań Badawczych w Systemie Laguny Weneckiej" (CORILA), które zrzesza rząd regionalny, Radę Miasta Wenecji oraz kilka włoskich i międzynarodowych firm.

Zadaniem tego podmiotu jest monitorowanie i uczestniczenie w projektowaniu i współzarządzaniu projektami i pracami na weneckich wałach przeciwpowodziowych, znanych jako system MOSE, a także innymi działaniami opracowywanymi w ramach zrównoważonego rozwoju miasta.

"Znajomość systemu MOSE ma ogromne znaczenie dla pogłębienia prac nad definiowaniem rozwiązań dla obrony terytorium Ria de Aveiro, a w szczególności miasta Aveiro, i w tym kontekście podjęto zobowiązanie do współpracy na poziomie politycznym i technicznym", podkreśla portugalski burmistrz.

W rozmowie z Lusa, Ribau Esteves stwierdził, że oba miasta mają "interesujące podobieństwa" i dodał, że po wizycie zaplanowana zostanie kolejna bardziej techniczna podróż, aby odwiedzić system MOSE w terenie, a następnie delegacja przyjedzie do Aveiro, aby odkryć rzeczywistość kanałów Ria de Aveiro.

"Celem tej współpracy instytucjonalnej, politycznej i technicznej jest znalezienie pomysłów i wkładu o charakterze technicznym, w zakresie rozwiązań, które pomogą nam podejmować dobre decyzje", wyjaśnił Ribau Esteves.

Przed podjęciem jakichkolwiek prac, Ribau Esteves chce pogłębić współpracę z włoskimi władzami, zwłaszcza w zakresie technik inżynieryjnych stosowanych do obrony Wenecji, które mogą okazać się przydatne.

"Rzeczywistość jest taka, że inne morze, Morze Śródziemne i Adriatyk, to nie Atlantyk, ale jest to konkretny przypadek (system MOSE), nad którym musimy się zastanowić i przedyskutować", podsumował burmistrz.