Narodowa Gwardia Republikańska (GNR) przeprowadzi "operację kontroli i inspekcji ukierunkowaną na drogowy transport pasażerski" między 20 a 23 września.

W oświadczeniu przesłanym do redakcji prasowych, policja twierdzi, że operacja odbędzie się na terenie całego kraju.

Kontrola skupi się na zmianie charakterystyki i transformacji pojazdów; dziennym i tygodniowym czasie jazdy, dziennych i tygodniowych przerwach i okresach odpoczynku; chwilowych prędkościach pojazdu, zarejestrowanych przez urządzenie monitorujące w ciągu ostatnich 24 godzin, maksymalnie, użytkowania pojazdu; oraz działaniu tachografu.

Operacja odbywa się w ramach Euro Contrôle Route (ECR), "grupy europejskich organów nadzoru transportu drogowego, które współpracują ze sobą w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego, zrównoważonego rozwoju, uczciwej konkurencji i warunków pracy w transporcie drogowym poprzez działania związane z przestrzeganiem obowiązujących przepisów".