Ten krok w odniesieniu do procesu prywatyzacji TAP został przekazany przez António Costę w początkowym przemówieniu, które wygłosił w debacie parlamentarnej na temat wniosku Chegi o wotum nieufności dla rządu.

W końcowej części swojego wystąpienia premier odniósł się do obecnej sytuacji ekonomiczno-finansowej narodowego przewoźnika lotniczego.

"Jak przyznaje Komisja Europejska, z powodzeniem wdrażamy plan restrukturyzacji i mogę potwierdzić, że w przyszłym tygodniu zatwierdzimy dyplom ustanawiający ramy prywatyzacji TAP, broniąc firmy oraz interesów Portugalii i Portugalczyków", oświadczył António Costa.