W tym samym okresie - który obejmuje porównywalne dane w całej Europie - Portugalia zainwestowała ponad trzy razy więcej w drogi niż w koleje: 23,4 mld euro w porównaniu do 7,7 mld euro.

Organizacja pozarządowa podkreśla również, że pomimo ostrzeżeń o zmianach klimatu i ich konsekwencjach od 1990 r., analizowane kraje europejskie (UE, Norwegia, Szwajcaria i Wielka Brytania) utrzymały koncentrację inwestycji na rozbudowie sieci drogowej (1,5 mld euro), ze szkodą dla kolei (930 mld euro na kolej), co stanowi różnicę 66% między tymi dwiema opcjami.

W latach 1995-2018 Portugalia wykazała trzeci najwyższy wzrost, w wartościach bezwzględnych, długości autostrad w Europie, po Hiszpanii i Francji.

Jeśli chodzi o redukcję sieci kolejowej, Portugalia była trzecią co do wielkości, po Łotwie i Polsce.

Organizacja pozarządowa podkreśla, że od 1995 r. liczba pasażerów portugalskich pociągów spadła, a osiem linii (o łącznej długości 460 km) zostało wyłączonych, co dotknęło szacunkowo 100 tys. osób.

Przejazdy kolejowe

Z drugiej strony, Greenpeace pochwala utworzenie nowego krajowego biletu kolejowego, który od 1 sierpnia umożliwia pasażerom podróżowanie - za 49 euro - pociągami regionalnymi na całym terytorium kraju (nie dotyczy pociągów międzyregionalnych i miejskich).

Organizacja ekologiczna podkreśla również potrzebę inwestowania w połączenia między Portugalią a Hiszpanią, a mianowicie Lizbona-Madryt, pamiętając, że istnieje tylko jeden bezpośredni pociąg między Porto a Vigo.