W odpowiedzi przesłanej do Lusa, Służba ds. Cudzoziemców i Granic (SEF) stwierdza, że 393 000 obywateli Brazylii mieszka w Portugalii, z większą częstością w gminach Lizbona, Cascais, Sintra, Porto i Braga.

Pod koniec 2022 r. w kraju mieszkało 239 744 Brazylijczyków, co oznacza, że tylko w tym roku społeczność ta wzrosła o około 36%, a około 153 000 uzyskało pozwolenie na pobyt od stycznia.

SEF uzasadnia ten wzrost stworzeniem w marcu nowego modelu przyznawania zezwoleń na pobyt obywatelom Wspólnoty Krajów Portugalskojęzycznych (CPLP), z utworzeniem specjalnego portalu do przyznawania tych tytułów.

Od marca ponad 154 000 portugalskojęzycznych imigrantów, w większości Brazylijczyków, złożyło wniosek o zezwolenie na pobyt za pośrednictwem"portalu CPLP", przy czym dokument ten został już wydany ponad 140 000, według SEF.

Ta służba bezpieczeństwa informuje, że obywatele Brazylii stanowią 74,5% wniosków o zezwolenie na pobyt CPLP, a następnie obywatele Angoli z 9,6%, Wysp Świętego Tomasza i Książęcej z 6,4% oraz Republiki Zielonego Przylądka z 4,4%.

Platforma do automatycznego uzyskiwania zezwolenia na pobyt w Portugalii dla obywateli CPLP została uruchomiona 13 marca i jest skierowana do portugalskojęzycznych imigrantów z procesami oczekującymi w SEF do 31 grudnia 2022 r. Oraz dla tych, którzy posiadają wizę CPLP wydaną przez portugalskie konsulaty po 31 października 2022 r.

Wstępne dane z SEF wskazują również, że w kraju przebywa obecnie około 980 000 obcokrajowców posiadających zezwolenie na pobyt, w tym tytuły przyznane w ramach "portaluCPLP " oraz tymczasową ochronę przyznaną ukraińskim uchodźcom.

Liczba cudzoziemców mieszkających w Portugalii wzrosła z 781 915 na koniec 2022 r. do 980 000 obecnie.