Według danych Banku Portugalii, środki przesłane przez emigrantów spadły z 381,22 mln euro w lipcu 2022 r. do 375,13 mln euro w lipcu tego roku.

Pomimo spadku w lipcu, przekazy pieniężne od emigrantów w pierwszych siedmiu miesiącach roku, w łącznej wysokości prawie 2 355 mln euro, utrzymują się powyżej wartości wysłanych od stycznia do lipca ubiegłego roku, w którym emigranci wysłali 2 267 mld euro.

Z kolei środki przesłane przez obcokrajowców pracujących w Portugalii wzrosły o 14,3%, z 46,67 mln euro w lipcu ubiegłego roku do 53,36 mln euro w lipcu tego roku.

Imigranci luzofońscy pracujący w Portugalii wysłali do swoich krajów 3,8 mln euro, co stanowi spadek o 9,8% w porównaniu do 3,4 mln euro wysłanych w lipcu ubiegłego roku.