Wartość ta wzrosła w porównaniu do ubiegłego roku, a całkowite przychody wzrosły o 144 mln euro, zarówno ze względu na wzrost cen opłat o 1,83%, spowodowany inflacją, jak i wzrost ruchu.

Według danych Stowarzyszenia, średni ruch odnotowany na krajowej sieci autostrad, która obejmuje ponad 3 000 kilometrów, osiągnął w ubiegłym roku 16 414 pojazdów dziennie, co stanowi wzrost o 2 225 pojazdów dziennie w porównaniu z rokiem poprzednim.