W raporcie dotyczącym wskaźnika wypadków i inspekcji drogowych, Krajowy Urząd Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego(ANSR) informuje, że w okresie od stycznia do lutego władze skontrolowały 69,9 mln pojazdów i wykryły 592 948 wykroczeń, co stanowi wzrost o 19,7% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku.

Według ANSR, w pierwszych sześciu miesiącach roku odnotowano wzrost różnych rodzajów wykroczeń, w szczególności tych związanych z nadmierną prędkością (39,2%), wykroczeniami za brak fotelika dziecięcego (30,8%), z powodu braku ubezpieczenia (17,8%), braku obowiązkowego przeglądu okresowego (12,2%), alkoholu (10,6%) i braku pasów bezpieczeństwa (8%).

Z tabeli dostarczonej przez ANSR wynika, że jedyną grzywną, która odnotowała spadek w pierwszej połowie roku, była grzywna administracyjna za korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy, która spadła o 2,8%, z 11 609 do 11 280, odwracając sytuację wzrostu.