"W ramach tego otwarcia firma podpisała protokół współpracy z Centrum Społecznym Soutelo. Darowizny żywności są częścią jednego ze zobowiązań, które Mercadona utrzymuje wobec społeczeństwa: dzielenie się częścią tego, co od niego otrzymuje. W tym celu firma opracowuje swój Plan Odpowiedzialności Społecznej, który obejmuje darowizny żywności z każdego ze swoich sklepów", powiedziała hiszpańska grupa w oświadczeniu.

Według Mercadony, "nowy sklep będzie przekazywał, codziennie i od pierwszego dnia, podstawowe artykuły pierwszej potrzeby temu podmiotowi, prywatnej instytucji solidarności społecznej, która koncentruje swoją interwencję na lokalnych społecznościach i ich mieszkańcach, przyczyniając się do promowania i rozwijania pojawiających się reakcji społecznych dla społeczności, między innymi poprzez opiekę dzienną, opiekę dzienną, wsparcie domowe, usługi wsparcia żywnościowego".