"Odciski stóp znaleziono w warstwie skał węglanowych (wapień dolomityczny) z formacji Coimbra, pochodzącej ze stadium Sinemorian (dolna jura). Ślady te zostały przypisane dinozaurom ornitologicznym i krokodylomorfom. Zwierzęta te pozostawiły swoje ślady na rozległej równinie przybrzeżnej, która istniała w tym czasie, gdzie obecnie znajduje się gmina Alvaiázere", czytamy w oświadczeniu Portugalskiego Centrum Geo-Historii i Prehistorii(CPGP) oraz Instytutu Politechnicznego w Tomar(IPT).

Odkrycie, opublikowane w międzynarodowym czasopiśmie Historical Biology, umożliwiło zidentyfikowanie nowego gatunku dinozaura, zwanego "Moyenisauropus lusitanicus", przez multidyscyplinarny zespół portugalskich badaczy i umożliwiło "poszerzenie wiedzy na temat różnorodności dinozaurów i innych kręgowców znanych w jurajskim zapisie kopalnym europejskim i globalnym".

Datowany na około 195 milionów lat, zapis ten, według CPGP, jest najstarszym występowaniem dinozaurów na Półwyspie Iberyjskim, po znalezieniu śladów Sauropoda w Pedreira do Galinha (Pomnik przyrody śladów dinozaurów w Serra de Aire), około 170 milionów lat.

"Zapis kopalny z dolnej jury na Półwyspie Iberyjskim jest rzadki, co czyni tę pracę ważnym wkładem w wiedzę o dolnojurajskich dinozaurach na poziomie międzynarodowym oraz w paleogeograficzną i paleobiologiczną rekonstrukcję sinemurianu Portugalii", mówi CPGP.

Badanie zostało przeprowadzone przez profesora Instytutu Politechnicznego w Tomar oraz prezesa i badacza Portugalskiego Centrum Geo-Historii i Pre-Historii, paleontologa Silvério Figueiredo, który jest również pracownikiem naukowym w Centrum Nauk Geologicznych na Uniwersytecie w Coimbrze.

Udział wzięli również naukowcy z Uniwersytetu w Coimbrze; z MARE - Centrum Nauk o Morzu i Środowisku; Geoparku NaturTejo; z Instytutu D. Luísa FCUL; z Al-Baiaz - Stowarzyszenia na rzecz Obrony Dziedzictwa i CAA-Portugalia.

Oprócz badaczy, w pracach terenowych uczestniczyło również trzech młodych uczniów szkół średnich, w ramach letniego stażu zorganizowanego przez Ciência Viva we współpracy z CPGP i włączonego do projektu.