Fitch uzasadnił swoją decyzję "trwałym" spadkiem wskaźnika długu publicznego w stosunku do Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz ewolucją salda budżetowego, podkreślając również perspektywy gospodarcze i "odporność" sektora bankowego.

Północnoamerykańska agencja jest drugą, która oceniła portugalski dług publiczny na "A-", po tym jak w lipcu zrobiła to DBRS.

Fitch spodziewa się, że relacja długu publicznego do PKB pozostanie w ostrym trendzie spadkowym, prognozując, że spadnie do 104,3% w tym roku, z 112,4% na koniec 2022 r., i osiągnie 96,5% w 2025 r.

"Prognozowany spadek PKB o ponad 38 punktów procentowych w stosunku do maksimum związanego z pandemią w 2020 r. jest największy wśród państw sklasyfikowanych w kategorii 'A'".

Uważając, że istnieje "wysoki stopień zaangażowania w konsolidację budżetową ze strony obecnego rządu Portugalii, którego mandat wygasa w 2026 r.", analitycy Fitch zauważają, że wskaźnik długu publicznego w 2025 r. będzie znacznie wyższy niż mediana "A", ale ryzyko dla stabilności zadłużenia jest łagodzone przez umiarkowany harmonogram spłaty zadłużenia.

Agencja podkreśla również, że wyniki finansów publicznych w tym roku powinny być lepsze niż przewidywano w wiosennym Programie Stabilności.

Znacząca rewizja

W całym 2023 r. Fitch spodziewa się nadwyżki budżetowej w wysokości 0,5% PKB, co stanowi znaczną rewizję w porównaniu z kwietniową prognozą agencji (-1,2%).

W przyszłości agencja ostrzega, że odwrócenie spadkowej trajektorii zadłużenia sektora publicznego lub poważna recesja gospodarcza lub szok zewnętrzny, który zaszkodzi potencjałowi wzrostu kraju, może doprowadzić do obniżenia obecnej oceny.

Z drugiej strony, dowody na poprawę średnioterminowych perspektyw wzrostu, na przykład wspierane przez wdrażanie reform strukturalnych sprzyjających wzrostowi gospodarczemu i efektywne wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej, a także dalsza redukcja relacji długu publicznego do PKB mogą doprowadzić do poprawy oceny.

W kwietniu agencja Fitch utrzymała rating portugalskiego długu publicznego na niezmienionym poziomie, po tym jak w październiku ubiegłego roku poprawiła rating Portugalii z "BBB" do "BBB+", z perspektywą stabilną.

Kolejną agencją, która planuje wypowiedzieć się na temat Portugalii jest Moody's, 19 maja.

"Rating" to ocena przyznawana przez agencje ratingowe, mająca duży wpływ na finansowanie krajów i firm, ponieważ ocenia ryzyko kredytowe.