W październikowym "Biuletynie Gospodarczym", zaprezentowanym w Muzeum Pieniądza w Lizbonie, instytucja kierowana przez Mário Centeno obniżyła prognozy wzrostu gospodarczego w porównaniu z czerwcem o 0,6 punktu procentowego (pp.) na 2023 r. i 0,9 pp. na 2024 r..

Prognoza Banku Portugalii (BdP), który staje się najbardziej pesymistyczną instytucją, nadal utrzymuje się powyżej oficjalnej prognozy Ministerstwa Finansów na poziomie 1,8% na ten rok, ale rząd już zasygnalizował, że może zostać zrewidowana w związku ze wzrostem budżetu państwa na 2024 r. (OE2024).