Według Rady Finansów Publicznych(CFP) portugalskie gminy odnotowały nadwyżkę budżetową w wysokości 361 mln euro w 2022 r., czyli wyższą niż 283 mln euro przewidziane w ostatnim budżecie państwa (OE2022).

W ubiegłym roku rachunki administracji lokalnej poprawiły się w porównaniu z deficytem w wysokości 21 mln euro odnotowanym w 2021 r., w oparciu o wkład dochodów gminnych, których wzrost z nadwyżką zrównoważył wzrost wydatków, jak donosi ECO.

W rachunkach WPRyb brakuje ośmiu z 308 władz lokalnych w kraju. Dane te odnoszą się zatem do wartości księgowych budżetu publicznego tylko 300 gmin (98,7% efektywnych wydatków w 2019 r.) ze względu na trudności WPRyb w osiągnięciu pełnej księgowości. "Sytuacja ta wynika z różnych trudności i opóźnień we wdrażaniu SNC-AP w administracji lokalnej oraz w rozwoju systemu gromadzenia informacji DGAL", wyjaśnia jednostka.

Dochody gmin wzrosły o 10,7% (plus 1 001 mln euro), dzięki dochodom własnym związanym z dynamiką rynku nieruchomości i działalnością turystyczną. "Co nadal stanowi ryzyko spadku w przyszłości, jeśli nastąpi spowolnienie transakcji na rynku nieruchomości i popytu turystycznego", ostrzega CFP.

Z drugiej strony, władze lokalne poniosły większe wydatki (6,6%, więcej o 619 mln euro), częściowo ze względu na rekrutację, którą musiały przeprowadzić w procesie przenoszenia uprawnień z państwa na administrację lokalną w ramach decentralizacji. Władze lokalne poniosły większe wydatki na "zakup towarów i usług (14%) oraz personelu (10,8%)", dodaje CFP. Łącznie w ramach tego procesu do władz lokalnych przeniesiono prawie 20 tys. pracowników.

14 zadłużonych gmin

Na koniec 2022 r. prawie 90% (269) z 300 analizowanych gmin było na minusie, a kolejne 14 przekroczyło ustawowy limit zadłużenia. "Całkowite zadłużenie komunalne 300 z 308 gmin - zadłużenie finansowe i niefinansowe - uwzględnione do celów limitu prawnego zmniejszyło się z 3,8 do 3,6 mld euro", informuje WPRyb.

Jedenaście z 14 gmin jest w trakcie procesu odzyskiwania środków finansowych w ramach Funduszu Wsparcia Gmin: Alandroal, Alfândega da Fé, Cartaxo, Fornos de Algodres, Fundão, Nazaré, Nordeste, Portimão, Vila Franca do Campo, Vila Nova de Poiares i Vila Real de Santo António. Pozostałe trzy - Freixo de Espada à Cinta i Reguengos de Monsaraz, Lagoa (São Miguel, Azory), będą musiały uciec się do restrukturyzacji finansowej.