"W sierpniu 2023 r. stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,4%, poniżej 6,5% odnotowanych w lipcu 2023 r. i 6,7% odnotowanych w sierpniu 2022 r. Stopa bezrobocia w Unii Europejskiej (UE) wyniosła 5,9% w sierpniu 2023 r., poniżej 6,0% odnotowanych w lipcu 2023 r. i 6,1% odnotowanych w sierpniu 2022 r.", podaje Eurostat.

Dla porównania, bezrobocie w Portugalii wyniosło 6,2%, poniżej 6,3% odnotowanych w poprzednim miesiącu, ale powyżej 6% odnotowanych rok temu.

Mimo że Portugalia odnotowała najniższą stopę bezrobocia od października 2022 r., Była ona wyższa od średniej wspólnotowej, wynika z danych Eurostatu. W porównaniu ze strefą euro stopa bezrobocia w Portugalii była niższa.

Wśród różnych krajów europejskich Hiszpania, ze stopą 11,5%, nadal jest państwem członkowskim, w którym bezrobocie jest na najpoważniejszym poziomie. Na uwagę zasługują również Grecja (10,9%), Estonia (7,6%) i Szwecja (7,6%). Po drugiej stronie tabeli znajdują się Czechy (2,5%), Malta (2,7%), Polska (2,8%) i Niemcy (3%).