Te dwa memoranda zostały podpisane po spotkaniu w São Bento, w Lizbonie, między António Costą i Klausem Iohannisem, w którym uczestniczyli również ministrowie spraw zagranicznych João Gomes Cravinho oraz środowiska i działań w dziedzinie klimatu Duarte Cordeiro.

Memorandum w sprawie energii ma na celu wzmocnienie współpracy, w tym współpracy instytucjonalnej, na poziomie dwustronnym i Unii Europejskiej, i obejmuje promowanie "konsultacji między stronami w celu wspierania wspólnych europejskich celów w zakresie polityki energetycznej".

Rządy Portugalii i Rumunii zamierzają między innymi zbadać promocję projektów niebieskiej energii, promować wymianę wiedzy w dziedzinie skroplonego gazu ziemnego oraz rozwijać programy szkoleniowe i eksperckie.

Wymiana informacji

Jeśli chodzi o memorandum między Portugalską Agencją Inwestycyjną Handlu Zagranicznego(AICEP) a jej rumuńskim odpowiednikiem, ARICE, ma ono na celu rozwój wzajemnej współpracy w zakresie wymiany informacji gospodarczych, promocji inwestycji, organizacji i informacji o istotnych wydarzeniach.

Zgodnie z tekstem memorandum, rządy Lizbony i Bukaresztu zamierzają "wzmocnić promocję wymiany doświadczeń i wiedzy między firmami na obu rynkach".