Raport ICNF wskazuje, że w okresie od 1 stycznia do 30 września wybuchło 7 191 pożarów na obszarach wiejskich, w wyniku których spaleniu uległo 33 031 hektarów (ha), w tym osady (18 888 ha), busz (12 006 ha) i rolnictwo (2 137 ha).

"Porównując wartości dla roku 2023 z historią z poprzednich 10 lat, zauważono, że było o 43% mniej pożarów na obszarach wiejskich i o 65% mniej spalonego obszaru w porównaniu ze średnią roczną dla tego okresu. Rok 2023 przedstawia, do 30 września, drugą najniższą wartość pod względem liczby pożarów i trzecią najniższą wartość pod względem spalonej powierzchni od 2013 r.", stwierdza tymczasowy raport dotyczący pożarów na obszarach wiejskich.

Według ICNF 84% tegorocznych pożarów na obszarach wiejskich miało powierzchnię spaloną mniejszą niż jeden hektar, a tylko cztery pożary odnotowano z powierzchnią spaloną większą lub równą 1000 hektarów.

Największe pożary, które miały miejsce w tym roku, to Odemira, która rozpoczęła się 5 sierpnia i pochłonęła 7 513 hektarów oraz Castelo Branco, który również rozpoczął się 4 sierpnia i spalił 6 553 hektary.