"W skumulowanym okresie od stycznia do sierpnia łączna liczba noclegów wyniosła 2 631 226, co stanowi wzrost o 15,3% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Jeśli chodzi o gości, łączna liczba wyniosła 825 tysięcy, co stanowi wzrost o 15,7% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. W tym okresie średni pobyt wynosił 3,19 dnia", czytamy w raporcie dotyczącym aktywności turystycznej w regionie za sierpień.

Według SREA, sierpień 2023 r. był miesiącem z największą liczbą noclegów w hotelach, agroturystyce i lokalnych kwaterach w regionie od sierpnia 2021 r., z łączną liczbą 560,8 tys. noclegów, co stanowi "wzrost o 9,2% rok do roku".

"W kraju w sierpniu liczba noclegów wykazała dodatnie odchylenie rok do roku o 1,4%", mówi regionalna służba statystyczna.

Rynek krajowy odnotował spadek o 10,4% w porównaniu z sierpniem 2022 r., z 123,4 tys. noclegów, co stanowi zaledwie 22% całości.

Z drugiej strony, liczba noclegów udzielonych turystom zagranicznym wzrosła o 16,3%, stanowiąc obecnie 78% ogółu, z 437,4 tys. odnotowanych noclegów.

Rynek hiszpański

Hiszpania wyróżniła się jako główny zewnętrzny rynek źródłowy w sierpniu, z 74,9 tys. noclegów, co odpowiada 17,1% wszystkich noclegów od rezydentów za granicą, odnotowując również najwyższy wzrost rok do roku (46,5%).

Francja z 64,4 tys. noclegów (14,7%) i Niemcy z 60,7 tys. noclegów (13,9%) również należą do rynków zagranicznych o największej wadze.

Największe spadki odnotowano wśród turystów z Danii (-26,2), Brazylii (-15,4) i Wielkiej Brytanii (-11,8).