Wyjaśnieniem tego trendu jest w szczególności brak możliwości rozwoju kariery, brak szkoleń i wynagrodzeń, zgodnie z raportem "Global Re:work" firmy Kelly zajmującej się zasobami ludzkimi i zgłoszonym przez ECO.

"Portugalscy pracownicy podkreślili ten punkt [możliwość zmiany pracy] bardziej niż większość pracowników i powyżej średniego poziomu obserwowanego w innych krajach objętych badaniem", podkreśla Vanda Brito, dyrektor ds. zasobów ludzkich w Kelly w Portugalii.

Według badania, 34% portugalskich pracowników rozważa odejście z firmy w ciągu najbliższych 12 miesięcy w porównaniu do 28% na całym świecie. "Powody nie są zaskakujące dla każdego, kto śledzi portugalski rynek pracy".

Brak możliwości rozwoju kariery jest jednym z głównych powodów chęci zmiany pracy. W rzeczywistości, spośród różnych analizowanych krajów, tylko pracownicy we Włoszech przewyższają pod tym względem otwartość portugalskich pracowników, podkreśla Vanda Brito.

Kolejnym jest brak narzędzi i technologii. "I tutaj uzyskaliśmy najwyższy wynik spośród krajów położonych w Europie".

Na niekorzyść chęci Portugalczyków do zmiany pracy przemawia również brak szkoleń i rozwoju umiejętności, a także wynagrodzenia i świadczenia, "które nie są zbyt konkurencyjne w porównaniu z oczekiwaniami pracowników".