Zwycięski klucz w losowaniu 083/2023, według strony internetowej Santa Casa, wyglądał następująco: 10, 17, 20, 35, 40 + 3, 4 .

Od 2004 roku, w którym uruchomiono europejskie losowanie, w Portugalii wygrano 76 pierwszych nagród EuroMillions.