"W sierpniu 2023 r. średnia wartość całkowitego wynagrodzenia zadeklarowanego za pracę zależną wyniosła 1 388,99 euro", wskazuje podsumowanie statystyczne przygotowane przez Biuro Strategii i Planowania(GEP) Ministerstwa Pracy, Solidarności i Bezpieczeństwa Społecznego.

Zgodnie z dokumentem, w ujęciu rok do roku nastąpił wzrost o 5,1%, ale w stosunku do lipca nastąpił spadek o 8,8% "ze względu na wypłatę dodatków urlopowych w poprzednich miesiącach".

Średni wzrost wynagrodzenia na pracownika od stycznia do sierpnia wyniósł 7,4%, "w okresie, w którym nastąpił wzrost zatrudnienia o 5,0% dla pracy zależnej", co można przeczytać w dokumencie GEP.