Gwarancja Fernando Mediny została złożona podczas przesłuchania parlamentarnego w Komisji Budżetu i Finansów (COF) w sprawie propozycji budżetu państwa na 2024 r. (OE2024), zapytanego o ten temat przez posła Chega André Venturę.

"Żaden wzrost IMI nie jest przewidziany w OE2024, ani żaden, który mogę przewidzieć na przyszłość", zapewnił urzędnik rządowy.

IMI jest pobierany od wartości podatkowej budynków wiejskich i miejskich, a dochody z niego trafiają do gmin, w których się znajdują.